Arabic Kurdi
Start| IKKR| Kvinnojouren Nina| Styrelse| Kontakta oss| Bilder


Artiklar

#8mars: Enade men olika

avatar
#Metoo-kampanjen har visat kraften i kvinnorörelsen när kvinnor av alla olika identiteter och tillhörigheter och i ol...

Att upptäcka och ställa frågor om våld i nära relationer

avatar
Personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste ha kunskaper om och förmåga att se tecken på våld i...

Barn som bevittnar våld i nära relationer

avatar
Med barn som bevittnar våld menas i första hand att barnet sett eller hört våld, men barn som förstått att våld ...

Mer normkritik, tack

avatar
Det finns områden i Sverige där patriarkala strukturer styr. Där kvinnor inte vågar röra sig i det offentliga rumme...

IKKR – Kvinnojourens Ninas deltagande på Almedalsveckan på Gotland!


13 Jul 2017
Mini Bio
1-7/07/2017

”Våga se, våga lyssna, våga agera!”

Under Almedalsveckan, som pågick 1- 7:e juli, anordnades en mini bio av Trots kvinnojour på Gotland i samarbete med IKKR – Kvinnojouren Nina, under rubriken ”Våga se, våga lyssna, våga agera”.

Denna mini bio var placerad på en av Visbys centrala gator.
I mini bion kunde tre korta filmer spelas upp och ses, under hela veckan. En av dessa kortfilmer var ”Gör inte så med min syster”.

Denna aktivitet fångade enkelt uppmärksamheten hos många förbipasserande, som stannade och gick in för att titta på kortfilmerna. Därför uppskattades mini bion högt och hade dagligen många besökare.


Gör inte så med min syster!
https://www.youtube.com/watch?v=u6esiTpHUIU

Filmfestival under Almedalsveckan, 2017. I samarbete med: IKKR - kvinnojouren Nina, Trots kvinnojour, Folkets bio, Se Barnen, Stop Film.
IKKR – Kvinnojouren Nina deltog i filmfestivalen med filmen ”Gör inte så med min syster”. Filmfestivalen pågick under en hel dag på Folkets bio i Visby.

Denna film handlar om en vanligt förekommande problematik i samhället, som många av första och andra generationens invandrarungdomar kan känna igen, eller till och med känna igen sig i.

Filmen handlar om hur mannen i familjen berövar invandrarungdomar, speciellt flickor, deras rättigheter och frihet.
Det kan handla om olika val i livet, såsom valet av kärlekspartner, rätten att kunna gå ut på fritid eller användning av tekniska prylar.

Denna film visarlägger fram orsak och konsekvensen av att inte nå olika hjälp från myndigheter, problematik i familjeförhållanden samt press från olika håll i samhället som kan få förödande resultat.

Denna film kan finns tillgänglig att hyras och ses av olika myndigheter, organisationer och företag, i utbildningssyfte.

Genom denna film kan du synliggöra problematiken och utveckla kampen att bekämpa och förebygga den. Därför visades stor uppskattning från publikens sida för filmen, som lämnade starka intryck hos många.

Denna film som är producerad i Sverige och Norge, är sponsrat av Kvinnojouren Nina.

Regi av PeshawaHalabjaiy, SarkawGorani
Filmad av HershLawzhay
I roller: Shene Aziz, Mariwan Kamal, ShadaOmer
Redigering och musik: SahandShamal

Hör av er om ni önskar hyra filmen:
nina.ikkr@hotmail.com
00 46 73 908 41 90IKKR- Kvinnojouren Nina
2017-07-13
wa-le-xoshkakam-maka.jpg

almadaln-2017-korte-film.jpg

Kommentera denna artikel

Jourens fall

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder!

avatar
Kvinnojouren Nina är verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och h...

Kvinnojouren Ninas totala jourfall från mitten av 2011 till mitten av 2012

avatar
Kvinnojouren Nina har under ett år haft cirka 251 olika jourfall.

Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakis...

Berättelsen om den unga kvinnan som under en längre tid hade utnyttjats sexuellt av sin bror

avatar
Iman: ”Han behandlade mig väldigt illa men det som smärtar mig allra mest att är att ens egen bror utsätter en fö...

Jwan är en kurdisk kvinna som bor i Sverige men levt gömd i tre år

avatar
Hur kan man säga att ens fru är otrogen till ens släktingar bara för att man är trött på henne, när man vet att ...
ikkr.org © 2018 | Start| Designed by www.helanet.se