Arabic Kurdi
Start| IKKR| Kvinnojouren Nina| Styrelse| Kontakta oss| Bilder


Artiklar

#8mars: Enade men olika

avatar
#Metoo-kampanjen har visat kraften i kvinnorörelsen när kvinnor av alla olika identiteter och tillhörigheter och i ol...

Att upptäcka och ställa frågor om våld i nära relationer

avatar
Personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste ha kunskaper om och förmåga att se tecken på våld i...

Barn som bevittnar våld i nära relationer

avatar
Med barn som bevittnar våld menas i första hand att barnet sett eller hört våld, men barn som förstått att våld ...

Mer normkritik, tack

avatar
Det finns områden i Sverige där patriarkala strukturer styr. Där kvinnor inte vågar röra sig i det offentliga rumme...

IKKR- Kvinnojouren Ninas deltagande i Almedalsveckans Panel!


14 Jul 2017
Panelsamtal genomförd av experter om våld i nära relationer under Almedalsveckan, som anordnades av Trots kvinnojour i Gotland, IKKR- Kvinnojouren Nina, Se Barnen, Film and Tel, Stopp Film.

Panelsamtalet handlade om huruvida arbeta mot våld i nära relationer på samhällsnivå, såsom inom familjen, på skolor och arbetsplatser. Dessutom togs det upp huruvida statliga myndigheters arbete mot våld i nära relationer kan utvecklas, samt hur myndigheterna kan underlätta och stödja detta arbete, såsom via lagar, bestämmelser och ekonomiska bistånd.

Under samtalet diskuterades även kvinnojourernas arbeten, det stora ansvaret som lagts på dem i samband med deras begränsade ekonomiska resurser. Panellisterna diskuterade huruvida utvecklingar inom kvinnojourer kan uppnås samt vikten av en fast årlig budget för dem i syfte att kunna fortsätta föra kampen mot våld i nära relationer.

Halala Rafi, som representerade kvinnojourerna i panelsamtalet, la fram förslag på hur kvinnojourernas arbeten kan utvecklas, samt hur statliga myndigheter kan vara behjälpliga för detta ändamål.

Förslagen från panellisterna diskuterades och bestämdes att föras vidare till berörda myndigheter och parter. Dessutom bestämdes att med hjälp av Carin Götblad, som har en viktig roll i utveckling och stöd till kvinnojourers arbeten, skall förslagen läggas fram till jämställdhetsministern för att diskuteras och arbetas med.

Tack till alla medverkande i panelsamtalet:
Carin Götblad/ Regionpolischef
Peter Munck Rosenschöld/ vd Sveriges Företagshälsor
Peter Svensson/ initiativtagare Huskurage
Rebecca Lagh/ advokat, Advokatbyrå Barbro Sjökvist AB
Halala Rafi/ verksamhetsledare IKKR - Kvinnojouren Nina
Emilie Tilstam/ producent SE BARNEN, moderator för panelsamtaletIKKR- Kvinnojouren Nina
2017-07-12

almadaln-v-2017-panel-1.jpg

almadaln-2017-panel-1.jpg

almadaln-v-2017-panel-3.jpg

Kommentera denna artikel

Jourens fall

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder!

avatar
Kvinnojouren Nina är verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och h...

Kvinnojouren Ninas totala jourfall från mitten av 2011 till mitten av 2012

avatar
Kvinnojouren Nina har under ett år haft cirka 251 olika jourfall.

Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakis...

Berättelsen om den unga kvinnan som under en längre tid hade utnyttjats sexuellt av sin bror

avatar
Iman: ”Han behandlade mig väldigt illa men det som smärtar mig allra mest att är att ens egen bror utsätter en fö...

Jwan är en kurdisk kvinna som bor i Sverige men levt gömd i tre år

avatar
Hur kan man säga att ens fru är otrogen till ens släktingar bara för att man är trött på henne, när man vet att ...
ikkr.org © 2018 | Start| Designed by www.helanet.se