Arabic Kurdi
Start| IKKR| Kvinnojouren Nina| Styrelse| Kontakta oss| Bilder


Artiklar

#8mars: Enade men olika

avatar
#Metoo-kampanjen har visat kraften i kvinnorörelsen när kvinnor av alla olika identiteter och tillhörigheter och i ol...

Att upptäcka och ställa frågor om våld i nära relationer

avatar
Personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste ha kunskaper om och förmåga att se tecken på våld i...

Barn som bevittnar våld i nära relationer

avatar
Med barn som bevittnar våld menas i första hand att barnet sett eller hört våld, men barn som förstått att våld ...

Mer normkritik, tack

avatar
Det finns områden i Sverige där patriarkala strukturer styr. Där kvinnor inte vågar röra sig i det offentliga rumme...

Sår!


12 Jul 2017
Gatuteater om ”Vem ansvarar? Jag, du?”
Med skådespelaren Diya Shaher

Denna föreställning handlade om våld i nära relationer och var en av IKKR – Kvinnojouren Ninas aktiviteter på Almedalsveckan, Gotland, 2017.

Det är viktigt att använda oss av olika arbetssätt och olika typer av aktiviteter, för att synliggöra samhällsproblemen och deras alternativa lösningar.

Samt för att effekten av våra aktiviteter och vårt arbete ska kunna nå och påverka största möjliga antalet människor på olika samhällsnivåer.
Ett av de arbetssätten är konst, och däribland gatuteater som direkt kan nå en publik och påverka dem.

Vi inom Kvinnojouren Nina tycker att det är viktigt att vi sprider kunskap, samt diskuterar och för dialog med människor och olika parter, men också att arbeta ute i samhället bland människor för att nå en större effekt.
Därför är fältarbete en viktig del av vårt arbete för att förebygga och motverka våld i allmänhet, men speciellt mot kvinnor, barn och ungdomar.

På så sätt sker vissa av våra aktiviteter ute i samhället bland folk, för att direkt nå människor, uppmärksamma dem på problematiken samt få dem att engagera sig i samhällsfrågan.

Gatuteatern under rubriken ”Sår”, handlade om ” Vem ansvarar? Jag, du?” och ägde rum under 4 olika tillfällen på Almedalsveckan i Visby.

Föreställningen var en lyckad aktivitet som lockade till sig publik och förbipasserande och ledde till olika frågor, kommentarer och diskussioner mellan publik och våra aktivister.


IKKR – Kvinnojouren Nina, 2017-07-12

3-2017.jpg

2017.jpg

Kommentera denna artikel

Jourens fall

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder!

avatar
Kvinnojouren Nina är verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och h...

Kvinnojouren Ninas totala jourfall från mitten av 2011 till mitten av 2012

avatar
Kvinnojouren Nina har under ett år haft cirka 251 olika jourfall.

Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakis...

Berättelsen om den unga kvinnan som under en längre tid hade utnyttjats sexuellt av sin bror

avatar
Iman: ”Han behandlade mig väldigt illa men det som smärtar mig allra mest att är att ens egen bror utsätter en fö...

Jwan är en kurdisk kvinna som bor i Sverige men levt gömd i tre år

avatar
Hur kan man säga att ens fru är otrogen till ens släktingar bara för att man är trött på henne, när man vet att ...
ikkr.org © 2018 | Start| Designed by www.helanet.se