Arabic Kurdi
Start| IKKR| Kvinnojouren Nina| Styrelse| Kontakta oss| Bilder


Artiklar

#8mars: Enade men olika

avatar
#Metoo-kampanjen har visat kraften i kvinnorörelsen när kvinnor av alla olika identiteter och tillhörigheter och i ol...

Att upptäcka och ställa frågor om våld i nära relationer

avatar
Personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste ha kunskaper om och förmåga att se tecken på våld i...

Barn som bevittnar våld i nära relationer

avatar
Med barn som bevittnar våld menas i första hand att barnet sett eller hört våld, men barn som förstått att våld ...

Mer normkritik, tack

avatar
Det finns områden i Sverige där patriarkala strukturer styr. Där kvinnor inte vågar röra sig i det offentliga rumme...

Hundar skapar trygghet för hotade kvinnor


16 Jun 2015
Runt 17 kvinnor mördas i Sverige varje år. Ofta sker det på nära håll och med kniv. Polisområde Örebro har i projektet ”Trygghetshund” lånat ut schäfrar till tre kvinnor som lever under hot för att skapa trygghet och säkerhet i deras vardag. Brottsofferfonden har varit med och finansierat projektet.

”Jag känner mig trygg hemma nu med hunden, jag känner mig trygg på jobbet och vid förflyttningar. Samma gäller på promenader, den hunden tar aldrig ledigt från sitt uppdrag! Hunden har verkligen gjort att jag börjar få en del av livet tillbaka.”

Orden kommer från en av kvinnorna som är med i projektet. Innan hunden kom in i hennes liv var hon mest inomhus, spanade efter gärningsmannen genom fönstret och sov knappt. Efter ett tag fick hon skyddat boende, men ville flytta hem igen. Hunden gjorde det möjligt.
− En av grundtankarna med projektet har varit att de hotade kvinnorna inte ska behöva fly, utan de ska kunna bo kvar i sina hem utan att gömma sig, säger Katarina Emlund, brottsoffersamordnare i polisområde Örebro.

Hunden blev en vändpunkt
En annan kvinna i projektet hade lämnat sin partner. Hon satt helt isolerad i sin lägenhet, utan att våga gå ut.
− Hunden blev vändpunkten, nu har hon börjat återta sitt liv och få livskvalitet. Hon är otroligt fäst vid hunden och har med sig den överallt. Det är fantastiskt att se vilken resa hon har gjort, säger Katarina Emlund.
Den tredje kvinnan i projektet ville socialtjänsten flytta på grund av hotbilden mot henne och hennes barn. Tack vare kontaktförbud, larmtelefon och en trygghetshund kunde de bo kvar i sitt hem.

Joggingtur gav idé
Idén till projektet ”Trygghetshund” växte fram under en joggingtur. Katarina Emlunds chef Göran Stenberg mötte en kvinna med en schäfer när han var ute och sprang. Trots att han själv haft hund vek han av till andra sidan vägen. Det gav honom en tankeställare och tillsammans med Katarina Emlund och Maths Ruphla, chef för hundenheten, började han att dra i trådarna för att starta projektet. I Örebros polisområde fanns en handfull kvinnor som hade rätt förutsättningar för att kunna delta.
− Oerhört många faktorer måste stämma för att en hotad kvinna ska ha möjlighet att ta hand om en hund. Det ska fungera socialt, men också att ta med hunden på jobbet och överallt i vardagen, berättar Katarina Emlund.
Kvinnorna blev tränade av varsin mentor tillsammans med sina hundar. Hundvanan skilde sig åt, en av kvinnorna hade knappt träffat en hund tidigare.
− Hon har gjort ett fantastiskt jobb med sin hund och de har verkligen fasats ihop, säger Katarina Emlund och tillägger att det är polisen som äger hundarna.

Komplement till annat skydd
Katarina Emlund är noga med att poängtera att det inte handlar om en skyddshund. Projektet heter trygghetshund och det är just det som hunden ska göra, skapa trygghet. Den är ett komplement till andra skyddsåtgärder som kontaktförbud, larmtelefon och larmnummer. Hundarna ska hålla hotet på avstånd genom att markera, morra, skälla och om den är tränad för det − göra utfall.
− Trygghetshunden skapar tid. Kvinnan kan hinna larma och sätta sig i säkerhet tills polisen kommer, säger Katarina Emlund.
Ingen kvinna har blivit utsatt för något angrepp under projekttiden.

Positiv utvärdering
Polisen i Örebro har nu utvärderat projektet. Resultaten är väldigt positiva och Katarina Emlund lyfter personalens oerhörda engagemang. Hon pekar också ut några viktiga områden som måste förbättras om projektet ska ingå i den ordinarie verksamheten. Det behövs särskild personal, hundarna behöver någonstans att vara när kvinnorna är bortresta och det är viktigt att det finns en väl fungerande samverkan med andra myndigheter. Dessutom måste ekonomin lösas.
− Vi har till exempel stått för försäkringar, utrustning, foder och alla andra omkostnader. Hundarna ska inte belasta kvinnorna ekonomiskt. Att få ha en trygghetshund ska inte stå och falla på om den hotade personen har pengar eller inte.

Vad är nästa steg?
− Vi väntar nu på beslut och besked om fortsättning för projektet. Själv ser jag vad hundarna har inneburit för kvinnorna. Det har gått över förväntan och jag tror absolut att trygghetshundar kan vara en bra trygghetsskapande åtgärd. Livet blir inte som det har varit, men hundarna har kunnat hjälpa kvinnorna att återta livet, avslutar Katarina Emlund.


Källa: Brottsoffermyndigheten

Kommentera denna artikel

Jourens fall

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder!

avatar
Kvinnojouren Nina är verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och h...

Kvinnojouren Ninas totala jourfall från mitten av 2011 till mitten av 2012

avatar
Kvinnojouren Nina har under ett år haft cirka 251 olika jourfall.

Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakis...

Berättelsen om den unga kvinnan som under en längre tid hade utnyttjats sexuellt av sin bror

avatar
Iman: ”Han behandlade mig väldigt illa men det som smärtar mig allra mest att är att ens egen bror utsätter en fö...

Jwan är en kurdisk kvinna som bor i Sverige men levt gömd i tre år

avatar
Hur kan man säga att ens fru är otrogen till ens släktingar bara för att man är trött på henne, när man vet att ...
ikkr.org © 2018 | Start| Designed by www.helanet.se