Arabic Kurdi
Start| IKKR| Kvinnojouren Nina| Styrelse| Kontakta oss| Bilder


Artiklar

#8mars: Enade men olika

avatar
#Metoo-kampanjen har visat kraften i kvinnorörelsen när kvinnor av alla olika identiteter och tillhörigheter och i ol...

Att upptäcka och ställa frågor om våld i nära relationer

avatar
Personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste ha kunskaper om och förmåga att se tecken på våld i...

Barn som bevittnar våld i nära relationer

avatar
Med barn som bevittnar våld menas i första hand att barnet sett eller hört våld, men barn som förstått att våld ...

Mer normkritik, tack

avatar
Det finns områden i Sverige där patriarkala strukturer styr. Där kvinnor inte vågar röra sig i det offentliga rumme...

IKKR

Organisationen skall verka för:
• Jämställdhetsarbete i det svenska samhället och internationellt, speciellt i Irak.
• Att synliggöra olika bakgrunder som påverkar kvinnor negativt.
• Förebyggande arbete rörande jämställdhet och hedersrelaterat våld.
• Att hjälpa kvinnor att få kännedom om sina rättigheter och skyldigheter och underlätta möjligheterna att komma in och integrera sig i samhället.
• Att genom samarbete med andra kvinnoorganisationer och nätverksarbete uppnå gemensamma mål.

Hur gör vi detta?
• Genom att sprida information via utbildningar, opinionsbildning, media och dylikt.
• Att ge stöd och direkt hjälp till kvinnor och flickor som är i behov av det.
• Att ge tips och råd samt samarbeta med t.ex. sociala myndigheter, advokater, skolan, polis o.s.v. om kvinnornas problematik och dess lösning.
• Att starta projekt i samarbete med myndigheter, organisationer och familjer för att kunna ta upp och synliggöra kvinnors problematik och bearbeta dem.
Genom kvinnojouren (NINA) stödjer och skyddar vi kvinnor.


Om du vill leva i ett jämlikt samhälle och en trygg familj
• Var aktiv i ditt sociala, ekonomiska och politiska liv!
• Diskutera problem och brister i ditt vardagsliv när det gäller våld mot kvinnor, diskriminering i både familjen och på arbetsmarknaden!
• Bli aktiv inom vår organisation om du vill motarbeta våld mot kvinnor, könsdiskriminering och kvinnofientliga attityder, normer och lagar i din omgivning.

Adress
Box 199, 177 24 Järfälla
Stockholm
nina@hotmail.com
www.ikkr.org

Besöksadress
Frihetsvägen 45, Jakobsberg.
Tel. 0046 (8) 42 031 411

Jourens fall

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder!

avatar
Kvinnojouren Nina är verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och h...

Kvinnojouren Ninas totala jourfall från mitten av 2011 till mitten av 2012

avatar
Kvinnojouren Nina har under ett år haft cirka 251 olika jourfall.

Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakis...

Berättelsen om den unga kvinnan som under en längre tid hade utnyttjats sexuellt av sin bror

avatar
Iman: ”Han behandlade mig väldigt illa men det som smärtar mig allra mest att är att ens egen bror utsätter en fö...

Jwan är en kurdisk kvinna som bor i Sverige men levt gömd i tre år

avatar
Hur kan man säga att ens fru är otrogen till ens släktingar bara för att man är trött på henne, när man vet att ...
ikkr.org © 2018 | Start| Designed by www.helanet.se