Arabic Kurdi
Start| IKKR| Kvinnojouren Nina| Styrelse| Kontakta oss| Bilder


Artiklar

#8mars: Enade men olika

avatar
#Metoo-kampanjen har visat kraften i kvinnorörelsen när kvinnor av alla olika identiteter och tillhörigheter och i ol...

Att upptäcka och ställa frågor om våld i nära relationer

avatar
Personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste ha kunskaper om och förmåga att se tecken på våld i...

Barn som bevittnar våld i nära relationer

avatar
Med barn som bevittnar våld menas i första hand att barnet sett eller hört våld, men barn som förstått att våld ...

Mer normkritik, tack

avatar
Det finns områden i Sverige där patriarkala strukturer styr. Där kvinnor inte vågar röra sig i det offentliga rumme...

Kontakta oss

Namn:
E-mail
Meddelande:
 
Telefon nummer och tid
Jourtelefon: 08-420 314 11
070 717 85 77
Halala Rafii: 073-908 41 90
Telefontid: Mån-fre 9-16
Jourtelefon övrig tid: 073-908 41 90

Fax: 08-420 314 11
Epost: nina.ikkr@hotmail.com
Hemsida: www.ikkr.org


Adress:
Kvinnojouren NINA, Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter
Frihetsvägen 45, Jakobsberg
Box 199
177 24 Järfälla

PG Nummer
4049955-0

Besöks adress och tid
Frihetsvägen 45, Jakobsberg
Välkommen till oss måndag – fredag kl. 09.00-16.00 för besök i lokalen

Bli Medlem
Vill du också bli medlem i IKKR?
Kontakta då oss via e-mail, telefon eller besök oss!

Jourens fall

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder!

avatar
Kvinnojouren Nina är verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och h...

Kvinnojouren Ninas totala jourfall från mitten av 2011 till mitten av 2012

avatar
Kvinnojouren Nina har under ett år haft cirka 251 olika jourfall.

Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakis...

Berättelsen om den unga kvinnan som under en längre tid hade utnyttjats sexuellt av sin bror

avatar
Iman: ”Han behandlade mig väldigt illa men det som smärtar mig allra mest att är att ens egen bror utsätter en fö...

Jwan är en kurdisk kvinna som bor i Sverige men levt gömd i tre år

avatar
Hur kan man säga att ens fru är otrogen till ens släktingar bara för att man är trött på henne, när man vet att ...
ikkr.org © 2018 | Start| Designed by www.helanet.se