Kvinnojouren Nina

Kvinnojouren NINA
Stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor i alla åldrar
Expertgrupp utbildad kring hedersrelaterat våld
Skyddat boende för kvinnor och deras barn
Arbete med män

Vi talar arabiska, kurdiska, persiska, turkiska och svenska

Om…
– du har bekymmer eller allvarliga problem hemma som du behöver stöd och hjälp med
– du känner dig förtryckt eller behandlas illa av någon som står dig nära
– du behöver råd och tips för att kunna hantera familjproblem
– du vill träffa andra i samma situation
– du vill hjälpa och stödja utsatta flickor och kvinnor

ring
08 – 420 314 11, 070 717 85 77, 0739 – 08 41 90
Telefontid: Mån-fre 9-16
Jourtelefon övrig tid: 073-908 41 90

eller skriv till
nina.ikkr@hotmail.com
IKKR, Box 199, 177 24 Järfälla
www.ikkr.org

Vilka är vi?
Vi är kvinnor från Irak som bor i Sverige sedan början av 90-talet. Tillsammans har vi mer än trettio års erfarenhet av arbete för kvinnoemancipation och med stöd till förtryckta och hotade kvinnor i Irak och – under de senaste 15 åren – också i Sverige.

Varför finns vi?
• För att ge direkt stöd och skydd till utsatta flickor och kvinnor samt vidareutveckla en metod för att påverka familjers attityder.
• För att vara en länk mellan utsatta kvinnor och berörda myndigheter.
• För att synliggöra utsatta flickors och kvinnors situation.
• För att med vår kunskap och erfarenhet också stödja andra i deras arbete med utsatta flickor och kvinnor.

Vad erbjuder vi?
• Direkt stöd och skydd till utsatta kvinnor, i stort sett dygnet runt, alla dagar i veckan.
• Hjälp med boendeplacering för utsatta kvinnor och deras barn
• Rådgivning, utbildning och konsultation

Hur jobbar vi?
• Vår expertgrupp ger hjälp per telefon och kan också träffa utsatta kvinnor och flickor på de platser där de finns i sin vardag, om de inte kan komma till jouren.
• Vi tar emot kvinnor som själva tar kontakt med oss och kvinnor som skickas till oss från socialtjänsten, sjukvården, SFI, polis, m.m.
• Vi informerar kvinnor om vad de kan göra och vilken hjälp de kan få av myndigheterna.
• Vi gör individuella planer utifrån problemets grad och kvinnans skyddsbehov. Beroende på vad hon behöver hjälper vi att få kontakt med myndigheter och att få lämplig boende/skyddsplacering.

• Vi ställer upp för samråd till skola, socialtjänst, advokater, frivilliga, polis, för ett effektivt förebyggande arbete och för att hantera akuta situationer
• Vi genomför kurser om vår metod och föreläsningar för yrkespersoner inom socialtjänst, polis, skola, SFI.
• Vi anordnar utbildningsdagar om mänskliga rättigheter, konflikthantering, antidiskriminering, m, m, för kvinnor, flickor och hela familjer

För män
I vår arbetsgrupp ingår också 1-2 män som kan samtala med män. Kontakta oss om du behöver råd och hjälp med familjproblem eller om du förtrycker din fru, dotter, eller syster och vill ha hjälp att ändra dig.

Kvinnojourens huvudman är:
Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter

Jouren drivs med stöd av
Länsstyrelsen
I Stockholm Län