IKKR

Organisationen skall verka för:
• Jämställdhetsarbete i det svenska samhället och internationellt, speciellt i Irak.
• Att synliggöra olika bakgrunder som påverkar kvinnor negativt.
• Förebyggande arbete rörande jämställdhet och hedersrelaterat våld.
• Att hjälpa kvinnor att få kännedom om sina rättigheter och skyldigheter och underlätta möjligheterna att komma in och integrera sig i samhället.
• Att genom samarbete med andra kvinnoorganisationer och nätverksarbete uppnå gemensamma mål.

Hur gör vi detta?
• Genom att sprida information via utbildningar, opinionsbildning, media och dylikt.
• Att ge stöd och direkt hjälp till kvinnor och flickor som är i behov av det.
• Att ge tips och råd samt samarbeta med t.ex. sociala myndigheter, advokater, skolan, polis o.s.v. om kvinnornas problematik och dess lösning.
• Att starta projekt i samarbete med myndigheter, organisationer och familjer för att kunna ta upp och synliggöra kvinnors problematik och bearbeta dem.
Genom kvinnojouren (NINA) stödjer och skyddar vi kvinnor.

Om du vill leva i ett jämlikt samhälle och en trygg familj
• Var aktiv i ditt sociala, ekonomiska och politiska liv!
• Diskutera problem och brister i ditt vardagsliv när det gäller våld mot kvinnor, diskriminering i både familjen och på arbetsmarknaden!
• Bli aktiv inom vår organisation om du vill motarbeta våld mot kvinnor, könsdiskriminering och kvinnofientliga attityder, normer och lagar i din omgivning.

Adress
Box 199, 177 24 Järfälla
Stockholm
nina@hotmail.com
www.ikkr.org

Besöksadress
Frihetsvägen 45, Jakobsberg.
Tel. 0046 (8) 42 031 411