IKKR

Organisationens namn:
Internationella Kommittén för Kvinnors Rättigheter

IKKR är en ideell, feministisk, politiskt och religiöst obunden medlemsorganisation som arbetar för att utrota alla former av våld mot kvinnor och flickor, både på individuell och strukturell nivå, samt erbjuda hjälp och stöd till kvinnor och flickor utsatta för patriarkalt våld och diskriminering.

VI ARBETAR FÖR:

 • kvinnors och barns rätt till ett liv fritt från psykiskt, fysiskt och socialt våld,
 • kvinnors och barns rätt att delta aktiv i samhällets samtliga områden,
 • kvinnors och barns rätt till ett liv fritt från diskriminering,
 • migranters möjligheter att få kunskap om och respektera lagar och allmänna bestämmelser i det samhället som de bor i,
 • migranters möjlighet att upprätthålla sin kulturella identitet,
 • migrantfamiljers möjlighet att få ett sunt, tryggt och meningsfullt liv i det samhälle som de bor i,
 • minska och förebygga migrationens negativa konsekvenser som till exempel frustration, marginalisering, alienation och ohälsa,
 • bygga broar mellan och främja samverkan med kvinnor och organisationer som arbetar för samma ändamål i Europa, Mellanöstern och övriga världen.

Vi ställer också upp och informerar/främjar dialog/utbildar på

 SFI, gymnasium, grundskola,
Yrkesutbildningar, studieförbund Ungdomsmottagningar,
Hyresgästföreningar
Vårdcentraler
Mödravården
Barnavårdscentraler
Familjecentraler
Kommunala förvaltningar
Arbetsförmedlingen
Kriminalvården
Migrationsmyndigheter
Idrottsklubbar
Andra kvinnojourer
Ideella föreningar, med flera.


FÖREBYGGANDE ARBETE

Vi erbjuder kvinnor och familjer möjligheter till dialog, information, kunskapsutveckling och välmående genom öppna aktiviteter:

 • Kulturaftnar
 • Föredrag om aktuella ämnen
 • Utbildning och information
 • Firande av bemärkelsedagar och högtider
 • Konferenser
 • Nätverksbyggande
 • Utflykter
 • Arbetsplatsbesök

För mer information om oss vänligen läs igenom vår verksamhet.

http://ikkr.org/wp-content/uploads/2018/07/Verksamhetsber%C3%A4ttelse.pdf