Media

Mäns våld mot kvinnor i Sverige: Statistik och kunskapsläge 2011

Mäns våld mot kvinnor är en mansfråga som ytterst handlar om säkerhet. Det strukturella våldet som riktas mot kvinnor i deras vardag är i...

153 då – 181 nu

För att se rapporten klicka länken nedan: http://www.aftonbladet.se/nyheter/181kvinnordodade/article12652081.ab Källa: Aftonbladet

”Hederskultur har inte med etnicteter att göra”

Intervju med Maria Hagberg Av Tishka Meresene "Man kan inte stämpla en hel grupp utan det är vissa grupper inom vissa samhällen som står för detta...

”Det finns så lite förståelse hos Socialtjänsten om invandrarkvinnor”

Intervju med Maria Pilar Av Tishka Meresene ”Det är viktigt att alla kvinnojourer får utbildning i dessa frågor eftersom utsatta kvinnor går till närmaste jour när...

1325 ses fortfarande som en kvinnofråga

Under senare år har antalet FN resolutioner om kvinnors roll i fred och säkerhetsfrågor ökat drastiskt. En freds- och konfliktforskare menar att resolution 1325...

168 kvinnor dödades av sina män under 2000-talet

För att se rapporten klicka här http://www.aftonbladet.se/nyheter/153kvinnordodade/article12305711.ab Källa: Aftonbladet

Plattform för nätverket KMVH

Förslag till plattform för: Nätverk av frivilliga kvinnoorganisationer som arbetar främst med stöd till våldsutsatta kvinnor och flickor i Stockholms län. Bakgrund: Den 11 maj 2007 samlades...

Mest läst