Kvinnojouren Ninas totala jourfall från mitten av 2011 till mitten av 2012

22 Oct 2014 Kvinnojouren Nina har under ett år haft cirka 251 olika jourfall. Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR)....

Mest läst