Home Kvinnojouren Statistik

Statistik

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och svårigheter!

Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Internationella Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterat våld tar kvinnojouren Nina emot...

Kvinnojouren Ninas totala jourfall från mitten av 2011 till mitten av 2012

Kvinnojouren Nina har under ett år haft cirka 251 olika jourfall. Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt...

Mest läst