Årsredovisning

IKKR:
Internationella Kommittén för Kvinnors Rättigheter

IKKR- Kvinnojouren NINA:
Organisationen har funnits och registrerad i Sverige sedan 1994. IKKR som moderorganisation arbetar både lång siktigt (förebyggande) och kortsiktig genom kvinnojours verksamhet för stöd, rådgivning och skydd till våldsutsatta personer.

Jourverksamheten startades år 2007 av IKKR med stöd från Länsstyrelsen i Stockholm.

Se bifogade filer om hela verksamheten

Stadgar
Protokoll 2018
Broschyr 2018
Verksamhetsberättelse 2017