Arabic Kurdi
Start| IKKR| Kvinnojouren Nina| Styrelse| Kontakta oss| Bilder


Artiklar

#8mars: Enade men olika

avatar
#Metoo-kampanjen har visat kraften i kvinnorörelsen när kvinnor av alla olika identiteter och tillhörigheter och i ol...

Att upptäcka och ställa frågor om våld i nära relationer

avatar
Personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste ha kunskaper om och förmåga att se tecken på våld i...

Barn som bevittnar våld i nära relationer

avatar
Med barn som bevittnar våld menas i första hand att barnet sett eller hört våld, men barn som förstått att våld ...

Mer normkritik, tack

avatar
Det finns områden i Sverige där patriarkala strukturer styr. Där kvinnor inte vågar röra sig i det offentliga rumme...

IKKR- Kvinnojouren Ninas deltagande tillsammans med 150 jours representanter i UNOZONs kongress 2018!

30 Apr 2018
Kvinna – inte klient! Barn – inte bihang! Frigörelse – inte förvaring! Uttalande från Unizons kongress 2018:

Gratis juridisk rådgivning!

12 Apr 2018
Behöver du prata med en advokat?

I samarbete mellan Kvinnojouren Nina och Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB erbjuder vi gratis juridisk rådgivning.

#8mars: Enade men olika

14 Mar 2018
#Metoo-kampanjen har visat kraften i kvinnorörelsen när kvinnor av alla olika identiteter och tillhörigheter och i olika livsfaser enas kring ett tydligt och konkret mål. Så som suffragetterna gjorde. Men det får inte medföra att vi bortser fr...

IKKR-kvinnojouren Nina och Trots kvinnojour på Gotland, i möte med politisk sakkunnig från jämställdhetsdepartementet!

22 Nov 2017
Tidigare i år skickades ett brev av IKKR-kvinnojouren Nina, Trots kvinnojour på Gotland, samt advokaten Rebecca Lagh, till jämställdhetsministern angående förslag på utveckling av kvinnojoursverksamheter.

IKKR-Kvinnojouren Nina på möte om strategier mot Hedersvåld!

21 Nov 2017
Halala Rafi och Suad Ali, från IKKR-kvinnojouren Nina, och i samarbete med tre andra föreningar bjöds in av UNIZON för att delta i ett möte i syfte att diskutera och ge förslag på strategier för hur hedersvåld kan motverkas av berörda myndi...
1 2 3 4 5

Aktiviteter

avatar

IKKR- Kvinnojouren Ninas deltagande tillsammans med 150 jours representanter i UNOZONs kongress 2018!

Kvinna – inte klient! Barn – inte bihang! Frigörelse – inte förvaring! Uttalande från Unizons kongress 2018:
avatar

Gratis juridisk rådgivning!

Behöver du prata med en advokat?

I samarbete mellan Kvinnojouren Nina och Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebec...


Våld mot kvinnor

avatar

Hundar skapar trygghet för hotade kvinnor

Runt 17 kvinnor mördas i Sverige varje år. Ofta sker det på nära håll och med kniv. Polisområde Örebro har i proj...
avatar

Indisk minister: Våldtäkt bygger på samtycke

En minister i indiska delstaten Uttar Pradeshs regering säger att kvinnor vill bli våldtagna och att de därför till...

Teoretiska artiklar

avatar

Reading Pulp Fiction: Femininity and power in second and third wave feminist theory

This article adds to the growing literature distinguishing second and third wave feminist
theory. It opens by outlini...
avatar

Feminist and Gender theories

There is no original or primary gender a drag imitates, but gender is a kind of
imitation for which there is no orig...Jourens fall

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder!

avatar
Kvinnojouren Nina är verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och h...

Kvinnojouren Ninas totala jourfall från mitten av 2011 till mitten av 2012

avatar
Kvinnojouren Nina har under ett år haft cirka 251 olika jourfall.

Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakis...

Berättelsen om den unga kvinnan som under en längre tid hade utnyttjats sexuellt av sin bror

avatar
Iman: ”Han behandlade mig väldigt illa men det som smärtar mig allra mest att är att ens egen bror utsätter en fö...

Jwan är en kurdisk kvinna som bor i Sverige men levt gömd i tre år

avatar
Hur kan man säga att ens fru är otrogen till ens släktingar bara för att man är trött på henne, när man vet att ...
ikkr.org © 2018 | Start| Designed by www.helanet.se