A K T U E L L T

Tvångsäktenskap

Berättelsen om "Gulnar" - Del 1, "Gulnar" giftes bort mot sin vilja vid 12 års åldern. Hennes hjärtskärande berättelse, kan vara en av de tusentals...

A K T I V I T E T

Barn på skyddat boende!

IKKR- Kvinnojouren Nina på Unizons endagsutbildning. Med anledning av att stärka barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. Informations, workshops- och inspirationsdag om att stötta, stärka och...

Pornland – hur porr kapade vår sexualitet!

”Pornland – how porn hijacked our sexuality” Sociologiprofessorn Gail Dines bok om porr och porrindustrin, som har publicerats för sju år sedan. Det som skrämde henne,...

K V I N N O J O U R E N

Kvinnojourens statistik – 2017

NINA-mottagningen tar emot våldsutsatta kvinnor och barn speciellt hedersrelaterade från Järfälla och helalandet, och erbjuder de stödsamtal och rådgivning och medlar skyddat boende. Möte...

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och svårigheter!

Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Internationella Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterat våld tar kvinnojouren Nina emot...

M E D I A

Unizons plattform och krav inför valet 2018

Vi bryter valrörelsens tystnad om mäns våld mot kvinnor – här är jourrörelsens krav! 7 SEPTEMBER 2018|PRESSMEDDELANDEN  Det har varit märkbart tyst om mäns våld mot...

GAMLA HEMSIDAN